Биографија

Милош Јелић је рођен 12. фебруара 1980. године у Смедеревској Паланци, Република Србија. У родном граду завршио је основну школу и гимназију природно-математичког смера. Богословско образовање стекао на Православном богословском факултету Универзитета у Београду (ПБФ УБ). Четворогодишње дипломске студије (по програму из 1998. године) завршио 2010. године одбранивши са оценом 10 (десет) дипломски рад на тему „Богочовек као истински човек по Преподобном Јустину Поповићу“, стекавши стручни назив: дипломирани теолог. Једногодишње мастер академске студије, другог степена, на ПБФ Универзитета у Београду и студијском програму: Општа теологија, завршио са укупном просечном оценом 9.80 (девет и 80/100) одбранивши мастер рад на тему „Православно виђење савремене римокатоличке есхатологије“. Од школске 2014/2015. студент докторских студија теологије на матичном факултету. Испите предвиђене студијским програмом докторских студија положио са просечном оценом 10 (десет). Одобрена му је тема докторске дисертације под називом „Света литургија и социјална делатност у савременом богословљу Православне и Римокатоличке Цркве“, под менторством проф. др Зорана Крстића, редовног професора на ПБФ УБ.
Аутор је више стручних и научних радова, различитог тематског усмерења. Објављивао радове у часописима: СаборностТеолошки погледиРелигија и толеранцијаГодишњак, Вероучитељ у школи. Учествовао је на пет симпосиона Српска теологија данас 2012-2016, организованих на ПБФ УБ. Учествовао на конференцији „Сећање и заборав“, 2016. године, као и на конференцији "Лица и наличја личне и друштвене слободе", 2017. године, у организацији ЦЕИР-а и Филозофског факултета у Новом Саду. 
Од школске 2008/2009. године ради као наставник верске наставе у Основној школи „Херој Радмила Шишковић“ у Смедеревској Паланци. Аутор је и реализатор два акредитована програма стручног усавршавања намењених наставницима верске наставе у основним и средњим школама, акредитованих за период 2012-2016. година. Покренуо и одржава неколико веб-страница посвећених верској настави. Сопствену наставну праксу унапређује коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија, уз критичко промишљање о употреби истих. Осим матерњег, течно говори и енглески језик. Руским језиком се служи помало. Изабран за најбољег вероучитеља у јасеничком намесништву, епархија шумадијска, за школску 2013/2014. годину. Ожењен, има двоје деце. Посебна област богословског интересовања му је практична теологија.